Alex Kindt

Zijn oeuvre is in hoge mate beïnvloed door zijn verblijven in Brazilië, waarvan hij de warmte vertaalt in een zinderend coloriet.

Door de manieren waarop hij verf op het doek aanbrengt creëert hij een illusie van diepte en neemt hij de beschouwer mee op een innerlijke reis. Het gevoel voor compositie, structuur en lijnenspel van zijn schilderijen brengt Alex sinds kort opnieuw over op abstracte en figuratieve sculpturen.

De kunstenaar weet daarin op virtuoze wijze het natuurlijke aspect van het hout te versterken en durft het aan met kleur te spelen in de afwerking. Zijn driedimensionale scheppingen vormen een tegengewicht voor de geschilderde werken, die in de opzet meermaals een reflectie blijken te geven van lijnen en onvolkomenheden die hij ontdekte in het hout.

De creaties van deze kunstenaar laten ons door hun pure vormgeving toe om in het hectische van deze wereld een verbinding te leggen met onze essentie.

Kunsthistorica , Regina Van Landuyt

Son œuvre est fortement influencée par ses séjours au Brésil, dont il traduit la chaleur par des couleurs vivantes. La façon dont il dépose la couleur sur ses toiles crée l'illusion de profondeur et emmène le spectateur dans un voyage intérieur.

La sensibilité de la composition, la structure et le jeu des lignes dans ses tableaux amènent Alex vers des sculptures abstraites ou figuratives.

L'artiste sait, d'une manière virtuose, renforcer l'aspect naturel du bois en jouant avec les couleurs (dans la finition). Ses œuvres tridimensionnelles forment un contrepoids aux œuvres peintes, qui semblent donner une réflexion des lignes et imperfections qu'il découvre dans le bois.

Les créations de cet artiste nous permettent, par leur mise en forme pure, de faire la liaison entre un monde actuel qui est turbulent et l'essentiel de la vie.

historienne de l'art Regina Van Landuyt

His work is greatly influenced by his stay in Brazil, from which he brings us the warmth using a shimmering colour display.

The ways in which he paints on canvas create an illusion of depth, taking the viewer on an introspective journey. The sense of composition, structure and lines of his paintings recently brought Alex back on the path to abstract and figurative sculptures.

The artist clearly understands the virtuosic strength of the natural aspect of wood and is not afraid to experiment with colours for a finishing touch. His three-dimensional creations counterbalance the paintings, that often appear reflecting the lines and imperfections he discovered in wood.

The creations of this artist allow us to establish a reconnection with our essence in this hectic world, just by their sheer design.

art historian; Regina Van Landuyt

Aufenthalte in Brasilien haben sein Oeuvre insofern stark beeinflusst, als dass er die Wärme in ein flimmerndes Farbspiel übersetzt.

Durch seine Art, Farben auf die Leinwand zu bringen, kreiert er eine Illusion der Tiefe und nimmt den Betrachter mit auf eine fantastische Reise. Das Gefühl für Komposition, Struktur und Linienspiel der Gemälde wendet Alex neuerdings wieder auf abstrakte sowie figurative Skulpturen an. In virtuoser Weise versteht er es dabei, den Naturaspekt des Holzes zu unterstreichen und im Spiel mit der Farbe kühn zu vollenden. Seine dreidimensionalen Schöpfungen bilden ein Gegengewicht zum gemalten Werk, das häufig widerspiegelt, was der Künstler an Unvollkommenheiten oder Rissen am Holz beobachtet.

Die Werke des Künstlers erlauben es uns durch ihre Formensprache, in der Hektik dieser Welt eine Verbindung zu unserem essentiellen Selbst herzustellen.

Kunsthistorikerin, Regina Van Landuyt